Projekt Aktywny Powiat Pucki

 

 

 

Projekt "Aktywny Powiat Pucki - Edycja II" jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej/ Lokalną Grupą Działania Małe Morze.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 2.231.192,00 zł

Z projektu docelowo skorzysta 275 osób, które otrzymają wsparcie w postaci:

- spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem

- porad prawnych i obywatelskich

- szkoleń z podstawy obsługi komputera

- szkoleń z podstaw przedsiębiorczości i sposobów aktywnego poszukiwania pracy

- Kursu zawodowego dostosowanego do predyspozycji uczestników

- 3 miesięcznego stażu u pracodawców z terenu powiatu puckiego

- Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia, kurs i staż

- Możliwości zwrotu lub pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie zajęć w projekcie

- z zajęć dodatkowych, rehabilitacyjnych oraz usprawniających.

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozytywne Inicjatywy


Współpracujemy z:
Urząd Pracy


Współfinansowane przez EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020