Zapytanie ofertowe kurs "Recepcjonista/Pracownik biurowy"

 

 

 Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Recepcjonista/Pracownik biurowy" w ramach projektu "Krok do Przodu - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - etap II"

Zapytanie ofertowe "Recepcjonista/Pracownik biurowy"

 


Pozytywne Inicjatywy


Współpracujemy z:
Urząd Pracy


Współfinansowane przez EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020