Ogłoszenie o Pracę - CIS PUCK

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze, w związku z uzyskaniem środków na nowe projekty związane z działalnością Centrów Integracji Społecznej w Pucku ogłasza nabór na stanowisko:

 

 

 

 1. Pośrednik Pracy (1 etat) w CIS Puck, zatrudnienie od 15. 04.2019r

 

 

 

Opis stanowiska :

 

·      pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy dla uczestników projektu, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w tym zakresie,

 

·      pomoc uczestnikom projektu w uzyskaniu miejsc stażu, monitorowanie przebiegu staży zawodowych uczestników projektu,

 

·      współudział przy współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym w  przygotowaniu ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu,

 

·      przygotowywanie umów z uczestnikami projektu (Indywidualne Projekty Zatrudnienia Socjalnego),

 

·      dostarczanie ofert pracy zgodnie z posiadanymi i uzyskanymi w projekcie kompetencjami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem uczestników,

 

·      nawiązywanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami,

 

·      pomoc uczestnikom projektu w aplikowaniu na wybrane stanowiska pracy,

 

·      wspomaganie procesu poszukiwania pracy przez uczestników projektu po zakończeniu stażu u pracodawcy

 

·      prowadzenie dokumentacji osobowej uczestników projektu,

 

·      bieżące reagowanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników projektu.

 

 

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe lub minimum średnie (mile widziane ukończone studia na kierunku: doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy),
 • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu pośrednictwa pracy potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),
 • wskazane: 12-miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość programów operacyjnych EFS na lata 2014-2020,
 • dobra znajomość MS Office w szczególności programów Word i Excel,
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność
 • odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność rozpoznawania problemów, kreatywność i przedsiębiorczość
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

 

 

 

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w pracy z trudnym klientem
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe( skany dyplomów, świadectw pracy)

 

Osoby zainteresowane pracą i posiadające odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje prosimy o wysłani dokumentów aplikacyjnych na adres : biuro@cispuck.pl

 

 

 

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

 


Pozytywne Inicjatywy


Współpracujemy z:
Urząd Pracy


Współfinansowane przez EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020