Projekt Krok do przodu

 

 

Projekt "KROK DO PRZODU- aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - etap II" jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania Małe Morze w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku.

Celem projektu jest zwzrost zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego i wejherowskiego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 647 287,35 zł

Z projektu docelowo skorzysta 178 uczestników projektu, którzy otrzymają wsparcie w postaci:

- spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem

- pomocy mediatora

- szkoleń i kursów

- warsztatów

- stażu u pracodawców 

- Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia, kurs i staż

- Możliwości zwrotu lub pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie zajęć w projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozytywne Inicjatywy


Współpracujemy z:
Urząd Pracy


Współfinansowane przez EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020