Kursy Zawodowe

 

Kursy zawodowe, które zostaną zrealizowane w roku 2018 i 2019:

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy kursów otrzymają świadczenia integracyjne, po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu i otrzymają świadectwo ukończenia kursu wystawione przez wykonawcę szkolenia potwierdzające zdobycie przez uczestnika projektu umiejętności zawodowych. Uczestnicy po podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych są wysyłani na staż do zakładów pracy na praktyczną naukę zawodu.

 


Pozytywne Inicjatywy


Współpracujemy z:
Urząd Pracy


Współfinansowane przez EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020