Projekt KOMPLEKS

 

 

 

Projekt "KOMPLEKS- Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego" jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania Małe Morze w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia osób pozostających bez pracy zamieszkujących na terenie powiatu puckiego, dzięki podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.404.932,31 zł

 

 

 

 

 

 

 


Pozytywne Inicjatywy


Współpracujemy z:
Urząd Pracy


Współfinansowane przez EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020